Login

Pezdvka
Heslo
Jet nemte svj et?
Mete si jej vytvoit zde.
Zapoml(a) jste heslo?

Ankety

Jak bude nae umstn po zkladn sti v sezon 2023/24?

tvrtfinle (1-6.msto)
osmfinle (7-10.msto)
boj o udren (11-14.msto)Vsledky
Ankety

26 hlas
Bez komente

Nvtvnost

Prv je 30 nvtvnk() a 0 uivatel() online.

Jste anonymn uivatel. Mete se zdarma registrovat kliknutm zde
Informace od fanklubu Vyprodejme Eden!
11.11.2012 | admin | 2652x zobrazeno | Skre: 5
k zpasu z 14.11.2012: HC Slavia Praha - HC Vtkovice Steel 0:1

 

T?ko by ped zaátkem sezóny nkdo ekal, ?e jeden z nejzajímavjších a nejlákavjších zápas základní ásti odehrajeme proti Vítkovicím. Jen?e lovk míní a tenis mní. Díky daviscupovému finále v O2 Arén se nám naskytla mo?nost, ve kterou u? snad nedoufali ani nejvtší optimisté z nás – Slavia sehraje extraligové utkání doma, ve starém Edenu!

 

 

 


Vtšina z nás má ješt v ?ivé pamti zápasy loského play-out a atmosféru, kterou jsme spolen dokázali v „gará?i“ vytvoit. Te máme další píle?itost. A dost mo?ná i úpln poslední. V?dy? hrozbu play-out a pípadné širší bará?e si snad nepeje nikdo z nás a výjimka pro Eden po letošní sezón skoní.

 

Pojme si tento zápas všichni u?ít. Pozvte píbuzné, kamarády, známé – vyprodejme Eden! A pojme ukázat, ?e umíme vytvoit ješt lepší atmosféru, ne? jaká byla ta v loském play-out! Jestli to má být poslední extraliga v Edenu, tak a? to stojí za to!

 

 

Vstupenky

Ceny vstupenek jsou 100 K na stání a 200 K na sezení. Pedprodej vstupenek na stání bude probíhat ve fanshopu v Edenu dle následující otevírací doby:

 

tvrtek 8.11. 10:00-16:00

Pátek 9.11. 10:00-16:00

Pondlí 12.11. 12:00-18:00

Úterý 13.11. 10:00-16:00

 

Prodej vstupenek na sezení a stání bude probíhat na pokladnách v Edenu 2 hodiny ped zápasem. Vzhledem k omezené kapacit míst na sezení na stadionu pjde do prodeje jen malá ást vstupenek na sezení (mno?ství zále?í na potu vydaných lístk za ji? koupené vstupenky a permice).

 

Ka?dý, kdo si ji? zakoupil vstupenku na utkání HC Slavia Praha – HC Vítkovice Steel, musí tuto vstupenku vymnit za lístek do Edenu u sleny Synkové. Rovn? permanentkái, kteí chtjí pijít na zápas v Edenu, musí svoji vstupenku vymnit. Za vstupenku (permici) do sektor 106, 107 získáte vstupenku na stání, za vstupenku do ostatních sektor získáte vstupenku na sezení (v pípad zájmu je mo?no na stání). Výmna bude probíhat na zimním stadionu v Edenu u sleny Synkové dle následující otevírací doby:

 

 

tvrtek 8.11. 9:00-16:00

Pátek 9.11. 9:00-16:00

Pondlí 12.11. 9:00-20:00

Úterý 13.11. 9:00-19:00

 


Ve výjimených pípadech je mo?né domluvit se se slenou Synkovou jinak. Kontakt: isynkova@hc-slavia.cz, 606759250.

 

Choreo

Na zápas se chystá nkolik choreografií. Pi nástupu hrá nem?ou chybt tradiní prskavky. Tch bude jako na zápasech play-out rozdáno nkolik tisíc. Plánována je celostadionová kartoniáda o druhé komerní pestávce zápasu a další choreo v jeho prbhu. Pro výsledný efekt je nutná spolupráce vás všech. Poslouchejte pokyny megafonist a dalších lidí, kteí budou choreo organizovat. Zárove ?ádáme všechny, aby nepou?ívali ?ádnou pyrotechniku. Uvdomte si, ?e jde o extraligu a ne pípravný zápas – pípadné perušení zápasu by poškodilo v první ad náš klub, který nám v mnohém vychází vstíc! A pokud bude nco pipraveno, urit se to vas dozvíte. ;)

 

Prskavky

Ped zápasem bude na tribun na stání rozdáno nkolik tisíc prskavek, prskavky zapalte a? s píchodem hrá na led, v ?ádném pípad ne díve! Vyhoelé prskavky pak polo?te na zem, nikdo je nevhazujte na led!

 

Kartoniáda

O druhé komerní pestávce probhne celostadionové choreo. Všechny ?ádáme o spolupráci!

 

Tribuna sezení: Na tribun k sezení budou kartóny rozdány a pilepeny ped utkáním na sedaky. Ped druhou komerní pestávkou si kartóny pipravte a na komerní pauzu povstate a kartón zvednte nad hlavu! Kartóny nepemis?ujte, nenite, neházejte, nemuchlejte a po zápase je nechte le?et na sedakách.

 

Tribuna stání: Kartóny budou rozdány a? bhem tetiny a také si je pipravte ped druhou komerní pestávkou a o komerní pestávce je zvednte nad hlavu. Po komerní pestávce kartóny pošlete do spodní ásti tribuny, kde na n budou pipraveny pepravky. Nikdo kartony nenite, jejich poízení není nic laciného a ekají nás další zápasy, kde je budeme potebovat!

 

 

Vlajky

Na zápas budou, stejn jako na play-out, zapjeny vlajky od Tribuny Sever. Vyu?ívejte je co mo?ná nejvíc, tribuna vypadá o 100 % lépe, kdy? na ní vlají vlajky! 

 

 

Samolepky

Na zápase bude mo?no zakoupit fanklubácké samolepky „série Eden“. Jedno platíko stojí 30 K a peníze z nich jdou na choreo.

 

 

Sbírka na choreo

Po loském play-out v Edenu bylo nutné vymnit velkou ást karton, fólií a dalších vcí pou?ívaných na choreo. Vzhledem k tomu, ?e nejde o nic laciného, bude ped zápasem u vchod opt mo?no pispt na choreo do kelímk.  

 

 

Bez komente | Pihlsit se
Nen povoleno poslat komente anonymn, prosm registrujte se

Pbuzn odkazy

Vce lnk z kategorie Informace od fanklubu

Nejtenj lnek z kategorie Informace od fanklubu:
XII. sraz hokejovch fanou?k

Hodnocen pspvku

Prmrn hodnocen: 5
Poet hlas: 5


Najdete si as a hlasujte pro tenhle pspvek:
Excelentn
Velice dobr
Dobr
Obyejn
patn