Vyjezdy
Zapasy
reset
Zveme vás na valnou hromadu fanklubu
08.04.2014
fanklub
3443

Dovolujeme si všechny členy fanklubu pozvat na jednání řádné valné hromady našeho občanského sdru?ení, která se bude konat 6.5.2014 ji? tradičně v hotelu Slavia. Valná hromada je pro tento rok volební. 
Na VH bude i mo?nost vyjádřit se k současně ne příliš přehledné situaci v našem milovaném klubu. 

Více informací v článku...


POZVÁNKA

 

na jednání řádné valné hromady občanského sdru?ení Fanklub HC Slavia Praha,

které se bude konat v úterý 6.5.2014 od 18:00 v hotelu Slavia

(Vladivostocká 10, Praha 10).

 

Program:

 

1. Zahájení

2. Schválení programu VH

3. Informace o činnosti sdru?ení v období 05/13 - 04/14

4. Prezentace výroční zprávy

5. Prezentace výroční revizní zprávy dozorčí rady

6. Schválení volební komise

6. Vystoupení kandidátů na pozici v představenstvu a v dozorčí radě

7. Volba nového představensta a dozorčí rady na nové volební období

8. Postavení FK k současné situaci na Slavii a její řešení

9. Závěr

 

Předpokládaná doba trvání jsou maximálně 3 hodiny.

 

Prezentace: 17:30 - 18:00 (proti OP, příp. členské průkazce)

 

V  souvislosti se zajištěním hladkého průběhu celé akce ?ádáme všechny členy o včasný příchod a vzhledem k pronajatým prostorám i určitou dávku trpělivosti při vlastní prezenci. Podmínkou účasti je mít zaplacené členství ve Fanklubu HC Slavia Praha na sezónu 2013/2014.

 

Malé občerstvení bude zajištěno na náklady FK HC Slavia Praha.

Nemů?ete-li se osobně dostavit, máte mo?nost vystavit plnou moc  k zastupování pro svého zástupce (jiného člena fanklubu). Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Pokud máte zájem kandidovat na místo v představenstvu či dozorčí radě, prosím ohlaste tuto skutečnost současnému vedení FK HC Slavia Praha prostřednictvím e-mailové zprávy či v den konání VH osobně některému se zástupců představenstva.

Při prezenci bude také mo?nost zaplatit členské příspěvky na nadcházející sezonu 2014/15. Členské příspěvky činí 400Kč na sezónu.

Kalendář

Červenec 2024
po
ut
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ankety

Slávisti, co říkáte na aktuální složení kádru pro novou sezónu?
Počet hlasů: 1260 Výsledky ankety

Aktuální výjezd

Žádný výjezd není naplánován.