Pozvánka na valnou hromadu fanklubu!
Datum: 03.05.2018
Téma: Informace od fanklubu
Dovolujeme si všechny členy fanklubu pozvat na jednání řádné valné hromady spolku Fanklub HC Slavia Praha, která se bude konat ve středu 20. 6. 2018 od 18:00 v hotelu Slavia (Vladivostocká 10, Praha 10).

 

Tato valná hromada je volební. Budeme volit jak členy představenstva, tak členy dozočí radě.

 

Program:

 

  1. Zahájení
  2. Schválení programu VH
  3. Informace o činnosti sdružení za uplynulý rok
  4. Prezentace výroční zprávy
  5. Prezentace výroční revizní zprávy dozorčí rady
  6. Schválení volební komise
  7. Prezentace kandidátů na pozici v představenstvu a v dozorčí radě
  8. Volba nového představensta a dozorčí rady na nové volební období
  9. Diskuze
  10. Závěr

 

Předpokládaná doba trvání jsou maximálně 3 hodiny.

 

Prezence: 17:30 - 18:00 (proti dokladu totožnosti)

 

V souvislosti se zajištěním hladkého průběhu celé akce žádáme všechny členy o včasný příchod. Podmínkou účasti na VH je zaplacené členství ve Fanklubu HC Slavia Praha na sezónu 2017/2018.

 

Drobné občerstvení bude zajištěno na náklady FK HC Slavia Praha.

Nemůžete-li se osobně dostavit, máte možnost vystavit plnou moc k zastupování pro svého zástupce (jiného člena fanklubu). Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.

 

Pokud máte zájem kandidovat na místo v představenstvu či dozorčí radě, prosím ohlaste tuto skutečnost současnému vedení FK HC Slavia Praha prostřednictvím e-mailové zprávy či v den konání VH osobně některému se zástupců představenstva.

 

Pokud máte zájem zařadit vlastní bod jednání do programu valné hromady, pište vedení Fanklubu HC Slavia Praha prostřednictvím e-mailu nebo facebooku, o zařazení Vašeho bodu na program bude hlasováno při hlasování o programu.

 

Za Fanklub HC Slavia Praha

 

Miloslava Cihlářová

 

předsedkyně spolkuTento článek najdete na Fanklub HC Slavia Praha
http://www.sesivani.com

Adresa tohoto článku je:
http://www.sesivani.com/modules.php?name=News&file=article&sid=843