Pozvánka na valnou hromadu fanklubu - náhradní termín
Datum: 03.07.2019
Téma: Informace od fanklubu
Vzhledem k tomu, ?e v řádném termínu nebyla valná hromada usnášeníschopná, je v souladu se zákonem vypsán náhradní termín valné hromady.

 

Dovolujeme si tímto všechny členy fanklubu pozvat na jednání řádné valné hromady občanského spolku Fanklub HC Slavia Praha, která se bude konat dne 7.8.2019 od 18:00 v hotelu Slavia (Vladivostocká 10, Praha 10).

Tato valná hromada je nevolební.

 

Program valné hromady:

1.     1) Zahájení

2.     2) Schválení programu valné hromady

3.     3) Informace o činnosti spolku za uplynulý rok

4.     4) Prezentace výroční zprávy

5.     5) Prezentace výroční revizní zprávy dozorčí rady

6.     6) Změna stanov, změna sídlo spolku, popř. další změny

7.     7) Diskuze

8.     8) Závěr

 

Předpokládaná doba trvání valné hromady jsou 2  hodiny.

 

Prezence: 17:30 – 18:00 (oproti dokladu toto?nosti). Nemů?ete-li se dostavit osobně, máte mo?nost vystavit plnou moc k zastupování na valné hromadě. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.

 

V souvislosti se zajištěním hladkého průběhu celé akce ?ádáme všechny členy o včasný příchod. Podmínkou účasti na valné hromadě je zaplacené členství ve Fanklubu HC Slavia Praha na sezonu 2018/2019. Všem, kteří chtějí uhradit členství na danou sezonu a? na místě, doporučujeme ve vlastním zájmu dorazit v patřičném časovém předstihu, platba po začátku valné hromady ji? nebude akceptována a účast nebude mo?ná.

 

Drobné občerstvení bude připraveno na náklady Fanklubu HC Slavia Praha.

 

Pokud máte zájem zařadit vlastní bod jednání do programu valné hromady, pište vedení Fanklubu HC Slavia Praha prostřednictvím e-mailu nebo facebooku, o zařazení Vašeho bodu na program bude hlasováno při hlasování o programu.

 

Za Fanklub HC Slavia Praha

 

Miloslava Cihlářová

předseda spolkuTento článek najdete na Fanklub HC Slavia Praha
http://www.sesivani.com

Adresa tohoto článku je:
http://www.sesivani.com/modules.php?name=News&file=article&sid=857