POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Datum: 31.05.2022
Téma: Informace od fanklubu


Dovolujeme si pozvat všechny členy fanklubu na jednání řádné Valné hromady spolku Fanklub HC Slavia Praha, které se bude konat ve čtvrtek 30. 6. 2022 od 18:00 v zasedací místnosti /VIP/ HC Slavia Praha.Tato Valná hromada je volební.

Budeme volit, jak členy představenstva, tak členy dozorčí rady.

 

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu VH

3. Informace o činnosti spolku za uplynulý rok

4. Prezentace výroční zprávy

5. Prezentace výroční revizní zprávy dozorčí rady

6. Schválení volební komise

7. Změna stanov

8. Prezentace kandidátů na pozici v představenstvu a v dozorčí radě

9. Volba nového představenstva a dozorčí rady na nové volební období

10. Diskuze

11. Závěr

 

Předpokládaná doba trvání jsou maximálně 2 hodiny.

 

Prezence: 17:30 - 18:00 (proti dokladu toto?nosti)

 

V souvislosti se zajištěním hladkého průběhu celé akce ?ádáme všechny členy o včasný příchod. Podmínkou účasti na VH je zaplacené členství ve Fanklubu HC Slavia Praha na sezónu 2021/2022. Drobné občerstvení bude zajištěno na náklady FK HC Slavia Praha.

 

Nemů?ete-li se osobně dostavit, máte mo?nost vystavit plnou moc k zastupování pro svého zástupce (jiného člena fanklubu). Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.

 

Pokud máte zájem kandidovat na místo v představenstvu či dozorčí radě, prosím ohlaste tuto skutečnost současnému vedení FK HC Slavia Praha prostřednictvím e-mailové zprávy či v den konání VH osobně některému zástupci představenstva.

 

Pokud máte zájem zařadit vlastní bod jednání do programu Valné hromady, pište vedení Fanklubu HC Slavia Praha prostřednictvím e-mailu. O zařazení Vašeho bodu do programu VH bude hlasováno při schvalování programu.

 

Za Fanklub HC Slavia Praha

Miloslava Cihlářová

předsedkyně spolkuTento článek najdete na Fanklub HC Slavia Praha
http://www.sesivani.com

Adresa tohoto článku je:
http://www.sesivani.com/modules.php?name=News&file=article&sid=859