Vyjezdy
Zapasy
reset
NÁHRADNÍ TERMÍN VALNÉ HROMADY!!!
23.07.2022
Miloslava Cihlářová
1162

Vzhledem k tomu, ?e v řádném termínu nebyla valná hromada usnášeníschopná, je v souladu se zákonem vypsán náhradní termín valné hromady.


Dovolujeme si pozvat všechny členy fanklubu na jednání řádné Valné hromady spolku Fanklub HC Slavia Praha, které se bude konat v pondělí 25. 7. 2022 od 18:00 v zasedací místnosti /VIP/ HC Slavia Praha


Tato Valná hromada je volební.

Budeme volit, jak členy představenstva, tak členy dozorčí rady.

 

Program:

 

1. Zahájení

 

2. Schválení programu VH

 

3. Informace o činnosti spolku za uplynulý rok

 

4. Prezentace výroční zprávy

 

5. Prezentace výroční revizní zprávy dozorčí rady

 

6. Schválení volební komise

 

7. Změna stanov

 

8. Prezentace kandidátů na pozici v představenstvu a v dozorčí radě

 

9. Volba nového představenstva a dozorčí rady na nové volební období

 

10. Diskuze

 

11. Závěr

 

Předpokládaná doba trvání jsou maximálně 2 hodiny.

 

Prezence: 17:30 - 18:00 (proti dokladu toto?nosti)

 

V souvislosti se zajištěním hladkého průběhu celé akce ?ádáme všechny členy o včasný příchod. Podmínkou účasti na VH je zaplacené členství ve Fanklubu HC Slavia Praha na sezónu 2021/2022. Drobné občerstvení bude zajištěno na náklady FK HC Slavia Praha.

 

Nemů?ete-li se osobně dostavit, máte mo?nost vystavit plnou moc k zastupování pro svého zástupce (jiného člena fanklubu). Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.

 

Pokud máte zájem kandidovat na místo v představenstvu či dozorčí radě, prosím ohlaste tuto skutečnost současnému vedení FK HC Slavia Praha prostřednictvím e-mailové zprávy či v den konání VH osobně některému zástupci představenstva.

 

Pokud máte zájem zařadit vlastní bod jednání do programu Valné hromady, pište vedení Fanklubu HC Slavia Praha prostřednictvím e-mailu. O zařazení Vašeho bodu do programu VH bude hlasováno při schvalování programu.

 

Za Fanklub HC Slavia Praha

Miloslava Cihlářová

předsedkyně spolku

Kalendář

Červen 2024
po
ut
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ankety

Slávisti, co říkáte na aktuální složení kádru pro novou sezónu?
Počet hlasů: 451 Výsledky ankety

Aktuální výjezd

Žádný výjezd není naplánován.